W Fundacji Ars Pro Cultura stawiamy na możliwie najszerszą dywersyfikację tematyczną oferowanych przez nas warsztatów oraz szkoleń, a kierunkiem owym nie rządzi bynajmniej żadna przypadkowość, lecz filozofia wyrażona słowami naszego motta „kultura edukacją silna”. Stąd ambicją naszą jest wsparcie rozwoju osobistego jednostki, stymulacja jej zainteresowań oraz inspirowanie do samodzielnego działania, by z zasianego ziarna, które w przyszłości obrodzi, obdzielić plonem korzyści ogół społeczeństwa. Uwielbiamy pomagać rozwijać ukryte talenty, ułatwiać nabywanie nowych kompetencji i inicjować drogę odkrywania własnego, uśpionego często w nas samych, potencjału.

Człowiek uczy się przez całe swoje życie, a przecież, jak mówi pewna sentencja – nauka to potęgi klucz, dlatego naszą ofertę kierujemy do zainteresowanych swoim rozwojem przedstawicieli wszystkich grup wiekowych. Prowadzone przez nas zajęcia są uniwersalne, a my przykładamy do tego olbrzymią wagę, by dopasować ich poziom trudności i zaawansowania do potrzeb oraz umiejętności uczestników. Nadrzędnym priorytetem jest przy tym dla nas dobra zabawa, wspólna integracja i przełamywanie swoich barier – innymi słowy – praca nad samym sobą, lecz… wśród INNYCH – jednostek odmiennych od nas częstokroć wiekiem, doświadczeniem oraz różniących się zdolnościami czy postrzeganiem otaczającego świata.