Czym są zagraniczne projekty edukacyjno-kulturowe?

Zagraniczne projekty edukacyjno-kulturowe organizowane przez Fundację Ars Pro Cultura to wyjątkowe przedsięwzięcia pozwalające ich uczestnikom na empiryczne pogłębienie wiedzy o historii, kulturze i społeczeństwach krajów Europy.

Odbywające się w ciągu dnia, w otoczeniu najsłynniejszych zabytków najatrakcyjniejszych starówek europejskich miast, intensywne, kreatywnie zaplanowane zajęcia warsztatowe aktywizują używanie wybranego języka obcego, inicjują czynne  zdobywanie wiedzy oraz inspirują do dalszego jej przekazywania.

Dostosowane do poziomu zaawansowania językowego, odwołujące się do działania mediów społecznościowych zadania, do zrealizowania których używana jest dobrze znana młodzieży współczesna technologia stanowią atrakcyjne wyzwanie oraz przyczynek do kreatywnego myślenia.

Popołudniami odbywają się warsztaty podsumowujące dzień, a także prowadzone są dyskusje na tematy związane z różnicami kulturowymi, przeciwdziałaniem dyskryminacji i przemocy oraz rolą literatury, muzyki i sztuki w przełamywaniu stereotypów i barier międzykulturowych.

Wzbogacającym uzupełnieniem każdego programu może być jedna z kilku opcji fakultatywnych do wyboru obejmująca wstępy do różnych obiektów oraz fakultatywna wizytacja szkoły – edukacyjna wizyta w szkole zagranicznej, podczas której istnieje możliwość zapoznania się z systemem edukacji danego kraju, doświadczenia jak przebiegają zajęcia, poznania warunków kształcenia i nawiązania współpracy pod kątem przyszłych wymian młodzieżowych.

Każdy z programów został w całości starannie przemyślany pod względem możliwości organizacyjnych oraz skrupulatnie przygotowany pod kątem merytorycznym, jednak nie musi stanowić zamkniętej, niepodlegającej zmianom formy. Przebiegający w ścisłej współpracy z gronem pedagogicznym proces organizacyjny to czas na zgłaszanie oraz przedyskutowanie pomysłów i sugestii.

Baza noclegowa, z której korzystamy została przez nas dokładnie sprawdzona, a każdy ośrodek przeszedł naszą osobistą inspekcję, dlatego jesteśmy w stanie zagwarantować grupie optymalne warunki noclegowe. Wyżywienie podczas projektów stanowią zawsze trzy posiłki: śniadanie, lunch pakiety oraz obiadokolacja, przygotowywane przez obsługę ośrodka lub towarzyszącego nam kucharza. Staramy się przy tym, o ile jest to możliwe, sprostać potrzebom żywieniowym uczestników wynikającym z pobudek zdrowotnych (alergie pokarmowe) czy religijnych. Transport zapewniają nam nasze zaprzyjaźnione firmy autokarowe dysponujące bardzo komfortowymi i bezpiecznymi pojazdami przystosowanymi do odbywania dalekich podróży (pasy bezpieczeństwa, toaleta, sprzęt audio/wideo).

Organizacja każdego projektu obejmuje cztery fazy:

WARSZTATY PRZYGOTOWUJĄCE – spotkanie integrujące uczestników; przedstawienie i określenie celów projektu; podział na grupy robocze; rozdział zadań wstępnych

PROJEKT – realizacja programu edukacyjno-kulturowego oraz związanych z nim zadań

ACTION PLANS – działania rozpowszechniające wiedzę zdobytą podczas projektu

WARSZTATY PODSUMOWUJĄCE/EWALUACJA – prezentacja wyników przeprowadzenia ACTION PLANS