Ponieważ piśmiennictwo stanowi ogromnie ważny składnik kulturotwórczy o niebywałej sile przekazu, a nawet organiczny fundament kultury, Fundacja Ars Pro Cultura pragnie wspierać wyrażanie myśli ujętych w słowo pisane oraz umożliwić ich swobodną wymianę. Literatura, stanowiąca o tradycji i tożsamości narodowej z jednej strony, internacjonalna z drugiej, zabiera nas częstokroć w nieznane rejony świata, a przekraczając granice, otwiera oczy na to co dotąd nieznane i egzotyczne. Jako źródło uniwersalnych wartości potrafi kształtować etos, wpływać na nasze postawy i sposoby postępowania czyniąc nas wartościowszymi jednostkami, budującymi wspólnie taką społeczność, na jaką zasługujemy.

Aby głos naszych przyjaciół – artystów oraz ludzi związanych z kulturą i środowiskiem artystycznym zawarty w słowie pisanym docierały jak najdalej, wszelkie teksty, artykuły, felietony oraz prace naukowe, które nam darowują, użyczają lub stanowią odpowiedź na naszą gorącą prośbę, publikujemy nie tylko w formie drukowanej, ale także chętnie umieszczamy w przestrzeni cyfrowej – na niniejszej stronie internetowej oraz na profilach popularnych mediów społecznościowych.