Przekaz Eckharta Tollego
– warsztaty Lucjana Wesołowskiego

Eckhart Tolle jest przewodnikiem duchowym. W swoich książkach oraz podczas swoich wykładów i warsztatów prezentuje precyzyjnie i przekonująco bardzo użyteczne oraz w pewien sposób rewolucyjne techniki pracy z własną świadomością. Mają one związek z tradycją buddyjską, choć sam Eckhart Tolle podchodzi do spraw będących przedmiotem jego nauczania w sposób uniwersalistyczny, bez odwoływania się do jakiegokolwiek systemu duchowego. Jego propozycje nie kolidują z założenia z żadną religią. Są to przede wszystkim konkretne wskazówki jak możemy przetransformować nasze widzenie świata i nasz sposób reagowania na bodźce zewnętrzne.

Celem jest m. in. osiągnięcie większego spokoju wewnętrznego i większej niezależności w stosunku do ograniczeń – realnych bądź istniejących tylko w naszym umyśle.

Warsztaty mają strukturę trzyczęściową:
1. Wykład
2. Ćwiczenia praktyczne
3. Dyskusja, a w niej dzielenie się własnymi odczuciami, myślami itp. oraz odpowiedzi prowadzącego na pytania uczestników.