AUSTRIA|CZECHY|SŁOWACJA|WĘGRY – 6 DNI

Program projektu edukacyjno-kulturowego:

Dzień 1:
Zbiórka uczestników. Wyjazd.

Dzień 2:
Edukacyjno-kulturowy projekt terenowy: Praga/Czechy – położona nad rzeką Wełtawą stolica Republiki Czeskiej stanowiąca centrum administracyjne oraz ważny ośrodek gospodarczy, turystyczny i kulturalny; niezwykle bogate historycznie miasto, którego zabytkowa część wpisana jest na Listę światowego dziedzictwa UNESCO: Pražský Hrad i Hradčany – zamek mieszczący za swoimi murami Pałac Królewski, kościoły (św. Wita i św. Jerzego), kaplice, sale oraz wieże. Od 1918 r. siedziba prezydenta republiki; Most Karola – XIV-wieczny most ozdobiony rzędami barokowych rzeźb, jeden z symboli Pragi; Staromĕstské námĕstí – otoczony przepięknymi zabytkowymi, reprezentującymi różne style architektoniczne budynkami rynek starego miasta, stanowiący najbardziej malowniczy element miasta; Ratusz Staromiejski – zespół składający się z rzędu kolorowych gotyckich i renesansowych kamienic wraz z wieżą i słynnym zegarem astronomicznym; pomnik Jana Husa – reformatora religijnego, czeskiego bohatera narodowego i męczennika spalonego na stosie w Konstancji; kościół Marii Panny przed Tynem – miejsce pochówku astronoma Tycho Brahe; kościół św. Mikołaja – barokowa świątynia ozdobiona wewnątrz freskami autorstwa słynnego bawarskiego artysty Cosmasa Damiana Asama.
Fakultatywna wizyta na Zamku Praskim i Hradczanach.
Zakwaterowanie. Obiadokolacja.

Dzień 3:
Śniadanie. Przygotowanie/odbiór lunch pakietów.
Edukacyjno-kulturowy projekt terenowy: Budapeszt/Węgry – położona nad Dunajem i powstała w XIX w., w wyniku połączenia trzech miast: Budy, Óbudy i Pesztu stolica Węgier stanowiąca wielki ośrodek naukowy, kulturalny, turystyczny, a także uzdrowiskowy: Stare Miasto – zabytkowy teren przyległy do zamku królewskiego; Zamek Królewski – zamek królów węgierskich wybudowany po zachodniej stronie miasta, na górze Buda; kościół św. Macieja – miejsce koronacji i spoczynku węgierskich królów, doświadczony przez historię, jeden z najbardziej znanych kościołów na Węgrzech, którego bogato zdobione freskami wnętrze skrywa wiele cennych pamiątek oraz grobowiec króla Béli III; Baszta Rybacka – jeden z najbardziej znanych zabytków Budapesztu; Ulica Uri – ulica przy której znajdują się wyłącznie zabytkowe kamienice z średniowiecznymi fundamentami; Plac Trójcy Świętej – z barokowym obeliskiem postawionym dla uczczenia ofiar epidemii dżumy; Most Łańcuchowy – 380-metrowy most stanowiący pierwsze stałe połączenie Budy i Pesztu – jeden z symboli miasta; Plac Lajosa Kossutha – plac imienia przywódcy rewolucji węgierskiej 1848-1849; Parlament – największa budowla na Węgrzech i symbol Budapesztu oraz budynki rządowe; Plac Roosevelta – miejsce otoczone przez zabytkowe budynki m.in. Węgierskiej Akademii Nauk i pałac Gresham, na którym stoją pomniki węgierskich mężów stanu; Bazylika św. Stefana – największa świątynia Budapesztu projektu Józsefa Hilda, łącząca elementy neorenesansowe i neoklasycystyczne; Ulica Váci – główna ulica handlowa otoczona zabytkową zabudową.
Fakultatywna wizyta w Országház – budynku węgierskiego parlamentu.
Obiadokolacja.
Zajęcia warsztatowo-edukacyjne (zadania/panel dyskusyjny/podsumowanie dnia).

Dzień 4:
Śniadanie. Przygotowanie/odbiór lunch pakietów.
Fakultatywna wizytacja szkoły – edukacyjna wizyta w szkole zagranicznej, podczas której istnieje możliwość zapoznania się z systemem edukacji danego kraju, doświadczenia jak przebiegają zajęcia, poznania warunków kształcenia i nawiązania współpracy pod kątem przyszłych wymian młodzieżowych.
Edukacyjno-kulturowy projekt terenowy: Bratysława/Słowacja – położona nad Dunajem stolica Słowacji, stanowiąca największe miasto tego kraju i jako jedyna na świecie granicząca z dwoma państwami – Węgrami i Austrią: Rynek na Starym Mieście : Brama Michalska – jedyna zachowana brama miejska posiadająca strzelistą 51-metrową wieżę; ulice Michalska i Venturska – najstarsze ulice miasta; Stary Ratusz – najstarszy ratusz Słowacji; Pałac Prymasowski – neoklasycystyczny pałac wzniesiony w XVIII w. dla arcybiskupa i kardynała Józefa Batthyányego będący świadkiem ważnych wydarzeń historycznych; Pałac Prezydencki – wybudowany w XVIII w. przez hrabiego Grasalkovicia pałac stanowi obecnie siedzibę prezydenta Republiki Słowacji; Katedra Św. Marcina – największy i najważniejszy kościół w Bratysławie, będący miejscem koronacji królów węgierskich ; Kościół św. Elżbiety – ufundowana przez cesarza Franciszka Józefa I świątynia w stylu secesyjnym; Teatr Narodowy – eklektyczny budynek opery; Hviezdoslavovo námestie – jeden z najbardziej znanych placów Bratysławy noszący imię słowackiego poety Pawła Hviezdosława.
Fakultatywna wizyta w muzeum historycznym na Zamku Bratysławskim.
Obiadokolacja.
Zajęcia warsztatowo-edukacyjne (zadania/panel dyskusyjny/podsumowanie dnia).

Dzień 5:
Śniadanie. Przygotowanie/odbiór lunch pakietów.
Wykwaterowanie.
Edukacyjno-kulturowy projekt terenowy: Wiedeń/Austria – położna nad Dunajem, obfitująca w zabytki stolica Austrii stanowiąca jedno z najprężniej działających centrów kulturalnych Europy i ważny ośrodek administracyjny, przemysłowy, naukowy, akademicki oraz turystyczny: Hofburg – od XIII w., aż do 1918 r. siedziba władców Austrii; Ringstraße – reprezentacyjny bulwar powstały z polecenia cesarza Franciszka Józefa I na miejscu dawnych murów okalających miasto; Parlament – wzniesiona w stylu historyzmu siedziba dwóch izb Rady Narodowej oraz Rady Federalnej; Neues Rathaus – neogotycka budowla z XIX w. będąca siedzibą władz miasta; pomnik W.A. Mozarta – „cudownego dziecka” – jednego z trzech klasyków wiedeńskich; Stadtpark – urokliwy park miejski, w którym spotkać można pomniki wielkich postaci świata kultury, w tym słynny, złoty pomnik kompozytora walców i polek – J. Straussa; Plac Graben – jeden z najważniejszych placów Wiednia z fontannami cesarzy: Józefa i Leopolda; Pestsäule – Kolumna Morowa – ufundowana przez cesarza Leopolda I jako podziękowanie Bogu za zakończenie zarazy, która w XVII w. nawiedziła Wiedeń; Katedra Świętego Szczepana – symbol Wiednia – jeden z największych kościołów w Europie będący miejscem pochówku władców Austrii; Kościół św. Ruprechta – najstarsza w Wiedniu świątynia w stylu romańskim.
Fakultatywna wizyta w pałacu Schönbrunn – słynnej letniej rezydencji cesarskiej.
Fakultatywna wizyta w pałacu Hofburg – siedzibie władców Austrii.
Wyjazd w stronę Polski.

Dzień 6:
Powrót do kraju.

Cena projektu: 1149 zł

+ fakultatywne opcje wzbogacające program:

Opcja 1: Schönbrunn, Zamek Praski i Hradczany – 65 EUR/os.
Opcja 2: Schönbrunn, Zamek Praski i Hradczany, Muzeum Historyczne na Zamku Bratysławskim, Országház – 80 EUR/os.
Opcja 3: Schönbrunn, Hofburg, Muzeum Mebli, Zamek Praski i Hradczany, Muzeum Historyczne na Zamku Bratysławskim, Országház – 90 EUR/os.
Wizytacja szkoły zagranicznej – 15 EUR/os.

Co obejmują świadczenia zawarte w cenie projektu?
– ubezpieczenie NNW i KL
– wyżywienie zgodne z programem: śniadanie, lunch pakiety, obiadokolacja
– transport komfortowym autokarem
– zakwaterowanie 
– opiekunów z ramienia szkoły
– kierownika-edukatora z ramienia Fundacji ARS PRO CULTURA
– terenowy program edukacyjny
– zajęcia warsztatowo-edukacyjne w jednym z trzech języków do wyboru: polskim, niemieckim lub angielskim
– materiały edukacyjne

Czego nie obejmują świadczenia zawarte w cenie projektu?
– fakultatywnych opcji wzbogacających, wejść do obiektów oraz wizytacji szkoły zagranicznej

Co warto rozważyć?
– możliwość wykupienia ubezpieczenia od rezygnacji – od 114 zł/os.

!!!UWAGA!!! Do realizacji projektu niezbędna jest grupa co najmniej 36 uczestników!

Fundacja ARS PRO CULTURA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w kolejności punktów programu, a także do dostosowania terminu fakultatywnej wizyty w szkole zagranicznej do kalendarza szkolnego obowiązującego w odwiedzanym kraju.