NIEMCY|BERLIN|SAKSONIA|SAKSONIA ANHALT – 8 DNI

Program projektu edukacyjno-kulturowego:

Dzień 1:
Zbiórka uczestników. Wyjazd.

Dzień 2:
Edukacyjno-kulturowy projekt terenowy: Bautzen – stanowiące historyczną stolicę Górnych Łużyc – obszaru zasiedlonego pierwotnie przez słowiańskie plemię Miliczan, położone nad rzeką Sprewą miasto o ponad tysiącletniej historii, której świadectwami są dobrze zachowane pozostałości wież i murów miejskich: Hauptmarkt oraz Fleischmarkt – dwa sąsiadujące z ratuszem, główne place miasta stanowiące centrum starówki; Ratusz – XVIII-wieczny budynek stanowiący siedzibę władz miasta;
Katedra św. Piotra – najstarszy i największy kościół symultaniczny w Niemczech, w którym od 1524 r. odbywają się zarówno nabożeństwa katolickie jak i protestanckie; Ortenburg – gotycki zamek króla Węgier z XV w.; Matthiasturm – jeden z symboli miasta – strażnica i zarazem północna brama wjazdowa z XV w.; Michaeliskirche – służąca od 1619 r. społeczności protestanckiej, późnogotycka świątynia z XV w.;
Reichenturm – odchylona od pionu o 1,44 m wieża z XV w. zakończona barokowym, namiotowym dachem.
Fakultatywna wizyta edukacyjna w Bautzen II – miejscu pamięci – okrytym złą sławą obozie dla więźniów politycznych reżimów: nazistowskiego, sowieckiego i komunistycznego DDR.
Zakwaterowanie w ośrodku. Obiadokolacja.

Dzień 3:
Śniadanie. Przygotowanie/odbiór lunch pakietów.
Edukacyjno-kulturowy projekt terenowy: Berlin – położona nad rzekami: Sprewą i Hawelą, przez 45 lat trwania komunizmu podzielona na dwie części, największa metropolia Niemiec stanowiąca stolicę kraju oraz landu o tej samej nazwie: Brandenburger Tor – Brama Brandenburska – zaprojektowana przez Carla Gottharda Langhansa i ukończona w 1791 r. budowla stanowiąca dziś symbol miasta; Reichstag – budynek parlamentu Niemiec – miejsce obrad Bundestagu; Holocaust- Mahnmal – Pomnik Pomordowanych Żydów Europy – monumentalne dzieło architekta Petera Eisenmama pokrywające 19 tys. m2, stanowiące miejsce upamiętnienia ofiar Nazimu; Gendarmenmarkt – Rynek Żandarmerii – położony w historycznej części miasta, uznany za najpiękniejszy plac Berlina otoczony przez gmach teatru Schauspielhaus oraz Katedry: Francuską i Niemiecką; Französicher Dom oraz Deutscher Dom – znane ze swoich masywnych kopuł dwa niemalże bliźniacze budynki dawnych kościołów; Museumsinsel – Wyspa Muzeów – miejsce, w którym znajduje się jeden z najbardziej znaczących kompleksów muzealnych na świecie; Rotes Rathaus – wybudowany z cegły, XIX-wieczny, neorenesansowy ratusz będący siedzibą burmistrza Berlina; Friedrichstraße – jedna z najważniejszych ulic Berlina, przy której znajdują się liczne teatry, sklepy i punkty usługowe; Checkpoint Charlie – słynny punkt kontrolny na Friedrichstraße oddzielający „Berlin Zachodni” od „Berlina Wschodniego”, a także scena napięcia politycznego pomiędzy ZSRR a USA w 1961 r.
Fakultatywny wjazd na Fernsehturm – słynną wieżę telewizyjną oferującą wspaniałą panoramę Berlina.
Fakultatywna wizyta w Stasimuseum – muzeum poświęconym tajnej służbie bezpieczeństwa DDR.
Obiadokolacja.
Zajęcia warsztatowo-edukacyjne (zadania/panel dyskusyjny/podsumowanie dnia).

Dzień 4:
Śniadanie. Przygotowanie/odbiór lunch pakietów.
Edukacyjno-kulturowy projekt terenowy: Drezno – leżące nad rzeką Łabą, stanowiące stolicę Saksonii miasto o bardzo bogatej historii, której wątki splatają się z historią Polski; prawie całkowicie zrównane w wyniku nalotów podczas II WŚ, odbudowane, jest dziś bardzo ważnym ośrodkiem przemysłowym, kulturalnym i turystycznym centralnych Niemiec: Frauenkirche – Kościół Mariacki – barokowa świątynia którą zniszczenie i późniejsza odbudowa uczyniły symbolem pokoju i tolerancji; Fürstenzug – malowidło naścienne przedstawiające historię władców z dynastii Wettynów; Residenzschloss – zamek stanowiący siedzibę książąt i królów Saksonii; Kathedrale – Katedra św. Trójcy – najmłodsza budowla barokowa Drezna będąca miejscem spoczynku książąt, królów oraz ich krewnych, w tym elekcyjnych władców Polski i ich żon; Semperoper – budynek najbardziej znanej opery w Niemczech zaprojektowanej przez Gottfrieda Sempera; Zwinger – rezydencja Augusta II i najbardziej znacząca budowla późnego baroku, której brama Kronentor stanowi symbol miasta; Augustusbrücke – kilkukrotnie przebudowywany, najstarszy most na rzece Łabie nazwany imieniem Augusta II Mocnego; Goldener Reiter – odlany z miedzi i pozłacany pomnik przedstawiający króla Polski Augusta II Mocnego; Japanisches Palais – wzniesiona dla Augusta II Mocnego rezydencja zwana przez wzgląd na konstrukcje dachowe Pałacem Japońskim.
Fakultatywna wizyta w Panometer – znajdującym się w dawnym gazometrze muzeum z panoramicznymi zdjęciami 360o na powierzchni 3 500 m2.
Obiadokolacja.
Zajęcia warsztatowo-edukacyjne (zadania/panel dyskusyjny/podsumowanie dnia).

Dzień 5:
Śniadanie. Przygotowanie/odbiór lunch pakietów.
Fakultatywna wizytacja szkoły – edukacyjna wizyta w szkole zagranicznej, podczas której istnieje możliwość zapoznania się z systemem edukacji danego kraju, doświadczenia jak przebiegają zajęcia, poznania warunków kształcenia i nawiązania współpracy pod kątem przyszłych wymian młodzieżowych.
Edukacyjno-kulturowy projekt terenowy: Halle – leżące nad rzeką Soławą miasto, które wraz z Lipskiem tworzy metropolię liczącą około 1 000 000 mieszkańców, mogąca poszczycić się jednym z najstarszych w Niemczech uniwersytetów: Moritzburg – wybudowana na przełomie XV i XVI w. rezydencja arcybiskupów Magdeburga; Marktkirche Unser Lieben Frauen – wybudowany w XVI w. kościół Mariacki; Roter Turm – wieża, która wraz z czterema wieżami kościoła Mariackiego tworzy symbol miasta; Stadthaus Halle – wpisany do rejestru zabytków neogotycki budynek stanowiący centrum kultury; Händel-Denkmal oraz Händel- Haus – pomnik oraz dom słynnego, urodzonego w Halle kompozytora muzyki barokowej – Georga Friedricha Händla; Hallescher Dom – potężna katedra i dawne miejsce działalności apodyktycznego arcybiskupa Albrechta von Brandenburg; Neue Residenz – pochodząca z XVI w. rezydencja Arcybiskupa Magdeburgii; Franckesche Stiftungen – największy budynek szachulcowy w Europie – siedziba Fundacji Augusta Hermanna Franckego – jednego z najbardziej znaczących przedstawicieli niemieckiego pietyzmu.
Obiadokolacja.
Zajęcia warsztatowo-edukacyjne (zadania/panel dyskusyjny/podsumowanie dnia).

Dzień 6:
Śniadanie. Przygotowanie/odbiór lunch pakietów.
Edukacyjno-kulturowy projekt terenowy: Wittenberga – Miasto Lutra Wittenberga – położone nad rzeką Łabą miasto znane z działalności teologa Marcina Lutra, który w 1517 r. upublicznił 95 tez dotyczących naprawy instytucji kościoła zapoczątkowując oficjalnie ruch reformacyjny: Schloss und Schlosskirche – gotycki zamek oraz kościół zamkowy, na którego drzwiach Luter umieścił swoje słynne tezy; miejsce spoczynku Marcina Lutra i Filipa Melchantona; Altes Rathaus – renesansowy ratusz z XVI w.; Lutherdenkmal – pomnik Marcina Lutra – teologa i reformatora religijnego; Melanchtondenkmal – pomnik Filipa Melanchtona – współpracownika Marcina Lutra i wykładowcy na uniwersytecie w Wittenberdze; Stadtkirche – Kościół Najświętszej Marii Panny – gotycka świątynia z XIV wieku, w której w 1521 r. odbyły się pierwsze w Niemczech nabożeństwa luterańskie; Cranach-Höfe – domy, w których mieszkali i tworzyli artyści: Łukasz Cranach Młodszy i Łukasz Cranach Starszy; Lutherhaus – miejsce zamieszkania Lutra mieszczące się w celi augustiańskiego klasztoru; Melanchtonhaus – ufundowana Filipiowi Melanchtonowi przez Fryderyka III Mądrego kamienica w stylu renesansowym; Leucorea – dawne budynki uniwersytetu wittenberskiego; Hundertwasserschule – budynek szkoły zaprojektowany przez słynnego wiedeńskiego architekta Friedensreicha Hundertwassera.
Fakultatywna wizyta w Schlosskirche (Kościele Wszystkich Świętych) oraz Schlosskirchenturm – miejscu narodzin luteranizmu.
Edukacyjny projekt terenowy: Magdeburg – liczące ponad 1200 lat oraz słynące jako jedno z najlepiej ufortyfikowanych w Prusach, położone nad rzeką Łabą miasto stanowiące stolicę landu Saksonia-Anhalt, istotny ośrodek przemysłowy i handlowy, a także ważny punkt żeglugi śródlądowej: Katedra św. Katarzyny i św. Maurycego – wybudowana w wiekach XIII-XVI wczesnogotycka świątynia i miejsce pochówku cesarza Ottona I; Alter Marktplatz mit Magdeburger Reiter – Stary Rynek, na którym stoi Magdeburski Jeździec wykonana z brązu kopia pomnika przedstawiającego postać Ottona I; Altes Rathaus – Stary Ratusz wybudowany na przełomie XII i XIII w., który po przebudowie w XVII w. zyskał formę barokową; Klasztor Najświętszej Marii Panny – zespół budynków zaliczany do najbardziej znaczących obiektów w stylu romańskim, w Niemczech; Grüne Zitadelle – Zielona Cytadela – dzieło Friedensreicha Hundertwassera; Festungsanlagen – pozostałości umocnień obronnych Magdeburga będącego niegdyś najlepiej ufortyfikowanym miastem Prus.
Obiadokolacja.
Zajęcia warsztatowo-edukacyjne (zadania/panel dyskusyjny/podsumowanie dnia).

Dzień 7:
Śniadanie. Przygotowanie/odbiór lunch pakietów.
Wykwaterowanie z ośrodka.
Edukacyjno-kulturowy projekt terenowy: Lipsk – stanowiące ważny ośrodek kulturalny, naukowy, handlowy i przemysłowy, położone nad rzeką Białą Elsterą miasto sięgające swymi początkami osadnictwa słowiańskiego, mogące poszczycić się bogatymi tradycjami w dziedzinie muzyki, kształcenia wyższego czy druku książek: Marktplatz – główny plac starówki; Altes Rathaus –renesansowy Stary Ratusz zbudowany w XVI w.; Alte Börse – Stara Giełda – pochodzący z XVII w. budynek w stylu wczesnego baroku stanowiący miejsce spotkań ówczesnych kupców; Goethedenkmal – pomnik Johanna Wolfganga Goethego – jednej z najbardziej znaczących postaci literatury; Kościół św. Tomasza – późnogotycka świątynia o niezwykle bogatej historii słynąca z działającego od 1212 r. chłopięcego Chóru św. Tomasza prowadzonego m.in. przez Jana Sebastiana Bacha; Kościół św. Mikołaja – wybudowana w XII w., która odegrała jedną z kluczowych ról w Pokojowej Rewolucji 1989 r.; Augustusplatz – plac o powierzchni 40 000 m2, przy którym znajdują się budynki opery, sali koncertowej oraz uniwersytetu.
Fakultatywna wizyta w Belantis-Das AbenteuerReich – parku rozrywki.
Wyjazd w stronę Polski.

Dzień 8:
Powrót do kraju.

 

Cena projektu: 1199 zł

+ fakultatywne opcje wzbogacające program:

Opcja 1: Bautzen II, Stasimuseum, Panometer, Schlosskirche, (Belantis-Das AbenteuerReich) – 70 (90) EUR/os.
Opcja 2: Bautzen II, Fernsehturm, Stasimuseum, Panometer, Schlosskirche, (Belantis-Das AbenteuerReich) – 95 (115) EUR/os.
Opcja 3: Bautzen II, Fernsehturm, Stasimuseum, Panometer, Schlosskirche oraz Schlosskirchenturm, (Belantis-Das AbenteuerReich) – 105 (125) EUR/os.
Wizytacja szkoły zagranicznej – 15 EUR/os.

Co obejmują świadczenia zawarte w cenie projektu?
– ubezpieczenie NNW i KL
– wyżywienie zgodne z programem: śniadanie, lunch pakiety, obiadokolacja
– transport komfortowym autokarem
– zakwaterowanie w ośrodku dla młodzieży
– opiekunów z ramienia szkoły
– DWÓCH edukatorów z ramienia Fundacji ARS PRO CULTURA
– terenowy program edukacyjny
– zajęcia warsztatowo-edukacyjne w jednym z trzech języków do wyboru: polskim, niemieckim lub angielskim
– materiały edukacyjne

Czego nie obejmują świadczenia zawarte w cenie projektu?
– fakultatywnych opcji wzbogacających, wejść do obiektów oraz wizytacji szkoły zagranicznej

Co warto rozważyć?
– możliwość wykupienia ubezpieczenia od rezygnacji – od 119 zł/os.

!!!UWAGA!!! Do realizacji projektu niezbędna jest grupa co najmniej 36 uczestników!

Fundacja ARS PRO CULTURA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w kolejności punktów programu, a także do dostosowania terminu fakultatywnej wizyty w szkole zagranicznej do kalendarza szkolnego obowiązującego w odwiedzanym kraju.