Czym są projekty edukacyjno-kulturowe dla SZKÓŁ ZAGRANICZNYCH?

Projekty edukacyjno-kulturowe na terenie Polski dla szkół zagranicznych organizowane przez Fundację Ars Pro Cultura to wyjątkowe przedsięwzięcia pozwalające ich uczestnikom na empiryczne pogłębienie wiedzy o historii, kulturze i społeczeństwie kraju nad Wisłą.

Odbywające się w ciągu dnia, w otoczeniu najsłynniejszych zabytków najatrakcyjniejszych starówek polskich miast, intensywne, kreatywnie zaplanowane zajęcia warsztatowe aktywizują używanie języka angielskiego, inicjują czynne zdobywanie wiedzy oraz inspirują do dalszego jej przekazywania.

Dostosowane do poziomu zaawansowania językowego, odwołujące się do działania mediów społecznościowych zadania, do zrealizowania których używana jest dobrze znana młodzieży współczesna technologia stanowią atrakcyjne wyzwanie oraz przyczynek do kreatywnego myślenia.

Popołudniami odbywają się warsztaty podsumowujące dzień, a także prowadzone są dyskusje na tematy związane z różnicami kulturowymi, przeciwdziałaniem dyskryminacji i przemocy oraz rolą literatury, muzyki i sztuki w przełamywaniu stereotypów i barier międzykulturowych.

Wzbogacającym uzupełnieniem każdego programu może być jedna z kilku opcji fakultatywnych do wyboru obejmująca wstępy do różnych obiektów oraz fakultatywna wizytacja szkoły – edukacyjna wizyta w polskiej szkole, podczas której istnieje możliwość zapoznania się z systemem edukacji danego kraju, doświadczenia jak przebiegają zajęcia, poznania warunków kształcenia i nawiązania współpracy pod kątem przyszłych wymian młodzieżowych.

Organizacja każdego projektu obejmuje cztery fazy:

WARSZTATY PRZYGOTOWUJĄCE – spotkanie integrujące uczestników; przedstawienie i określenie celów projektu; podział na grupy robocze; rozdział zadań wstępnych

PROJEKT – realizacja programu edukacyjno-kulturowego oraz związanych z nim zadań

ACTION PLANS – działania rozpowszechniające wiedzę zdobytą podczas projektu

WARSZTATY PODSUMOWUJĄCE/EWALUACJA – prezentacja wyników przeprowadzenia ACTION PLANS