Czym są zagraniczne projekty edukacyjno-kulturowe?

3 KOLUMNY

dla SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH i CHÓRÓW organizowane przez Fundację ARS PRO CULTURA to wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju przedsięwzięcia, których punkty ciężkości stanowią takie dziedziny jak muzyka czy sztuki plastyczne. Odbywające się w ciągu dnia, w otoczeniu najsłynniejszych zabytków najatrakcyjniejszych starówek europejskich miast naznaczonych w szczególny sposób przez artystów, intensywne, kreatywnie zaplanowane zajęcia warsztatowe inicjują czynne zdobywanie wiedzy z zakresu historii muzyki lub sztuki, inspirują do dalszego jej przekazywania, a przy okazji aktywizują używanie wybranego języka obcego niezbędnego w pracy przyszłych artystów. Dostosowane tematyką do profilu szkoły/zainteresowań grupy, odwołujące się do działania mediów społecznościowych zadania, do zrealizowania których używana jest dobrze znana, współczesna technologia stanowią atrakcyjne wyzwanie oraz przyczynek do twórczego myślenia.

Popołudniami odbywają się warsztaty podsumowujące dzień, a także prowadzone są dyskusje na tematy związane z muzyką, sztuką oraz z obowiązującymi w owych dziedzinach trendami.

W przypadku projektów chóralnych popołudniowe zajęcia wypełniają warsztaty chóralne oraz szlifowanie repertuaru, który prezentowany jest podczas koncertu wieńczącego projekt.

Wzbogacającym uzupełnieniem każdego programu może być jedna z kilku opcji fakultatywnych do wyboru obejmująca wstępy do różnych obiektów oraz fakultatywna wizytacja szkoły o profilu artystycznym – edukacyjna wizyta w szkole zagranicznej, podczas której istnieje możliwość zapoznania się z systemem edukacji danego kraju, doświadczenia jak przebiegają zajęcia, poznania warunków kształcenia i nawiązania współpracy pod kątem przyszłych wymian młodzieżowych.

Organizacja każdego projektu obejmuje cztery fazy:

 1. WARSZTATY PRZYGOTOWUJĄCE – spotkanie integrujące uczestników; przedstawienie i określenie celów projektu; podział na grupy robocze; rozdział zadań wstępnych; ułożenie repertuaru (w przypadku projektu chóralnego).
 2. PROJEKT – realizacja programu edukacyjno-kulturowego oraz związanych z nim zadań
 3. ACTION PLANS – działania rozpowszechniające wiedzę zdobytą podczas projektu (w przypadku projektu chóralnego nie obowiązuje)
 4. WARSZTATY PODSUMOWUJĄCE / EWALUACJA – prezentacja wyników przeprowadzenia ACTION PLANS

2 KOLUMNY

projekty edukacyjno-kulturowe organizowane przez Fundację ARS PRO CULTURA to wyjątkowe przedsięwzięcia pozwalające ich uczestnikom na empiryczne pogłębienie wiedzy o historii, kulturze i społeczeństwach krajów Europy.

Odbywające się w ciągu dnia, w otoczeniu najsłynniejszych zabytków najatrakcyjniejszych starówek europejskich miast, intensywne, kreatywnie zaplanowane zajęcia warsztatowe aktywizują używanie wybranego języka obcego, inicjują czynne zdobywanie wiedzy oraz inspirują do dalszego jej przekazywania.

Dostosowane do poziomu zaawansowania językowego, odwołujące się do działania mediów społecznościowych zadania, do zrealizowania których używana jest dobrze znana młodzieży współczesna technologia stanowią atrakcyjne wyzwanie oraz przyczynek do kreatywnego myślenia. Popołudniami odbywają się warsztaty podsumowujące dzień, a także prowadzone są dyskusje na tematy związane z różnicami kulturowymi, przeciwdziałaniem dyskryminacji i przemocy oraz rolą literatury, muzyki i sztuki w przełamywaniu stereotypów i barier międzykulturowych.

Wzbogacającym uzupełnieniem każdego programu może być jedna z kilku opcjifakultatywnych do wyboru obejmująca wstępy do różnych obiektów oraz fakultatywna wizytacja szkoły – edukacyjna wizyta w szkole zagranicznej, podczas której istnieje możliwość zapoznania się z systemem edukacji danego kraju, doświadczenia jak przebiegają zajęcia, poznania warunków kształcenia i nawiązania współpracy pod kątem przyszłych wymian młodzieżowych.

Organizacja każdego projektu obejmuje cztery fazy:

WARSZTATY PRZYGOTOWUJĄCE – spotkanie integrujące uczestników; przedstawienie i określenie celów projektu; podział na grupy robocze; rozdział zadań wstępnych

PROJEKT – realizacja programu edukacyjno-kulturowego oraz związanych z nim zadań

CTION PLANS – działania rozpowszechniające wiedzę zdobytą podczas projektu

WATSZTATY PODSUMOWUJĄCE/EWALUACJA – prezentacja wyników przeprowadzenia ACTION PLANS

AUSTRIA|WIEDEŃ – 6 DNI

Program projektu edukacyjno-kulturowego:

Dzień 1:

 • Zbiórka uczestników.
 • Wyjazd.

Dzień 2:

 • Edukacyjno-kulturowy projekt terenowy: Wiedeń – Schloss Belvedere – barokowy kompleks pałacowy z ogrodem w stylu francuskim wybudowany na polecenie księcia Eugeniusza Sabaudzkiego; Karlskirche – barokowy kościół św. Boromeusza ufundowany po epidemii dżumy w XVIII wieku przez cesarza Karola VI; Musikverein – budynek sali koncertowej Wiedeńskiego Towarzystwa Muzycznego – siedziba Filharmoników Wiedeńskich, z której transmitowany jest na cały świat Koncert Noworoczny; Ringstraße – reprezentacyjny bulwar powstały z polecenia cesarza Franciszka Józefa I na miejscu dawnych murów okalających miasto; Stadtpark – urokliwy park miejski, w którym spotkać można pomniki wielkich postaci świata kultury, w tym słynny, złoty pomnik kompozytora popularnych w XIX wieku walców i polek – J. Straussa.
 • Fakultatywna wizyta w Oberes Belvedere – słynnej galerii sztuki, w zbiorach której znajdują się działa takich twórców jak Gustav Klimt, Egon Schiele czy Oskar Kokoschka.
 • Zakwaterowanie.
 • Obiadokolacja.
 • Zajęcia warsztatowo-edukacyjne (zadania/panel dyskusyjny/podsumowanie dnia).

Dzień 3:

 • Śniadanie. Przygotowanie/odbiór lunch pakietów.
 • Edukacyjno-kulturowy projekt terenowy: Wiedeń – Kościół św. Ruprechta – najstarsza w Wiedniu świątynia w stylu romańskim; Ankeruhr – wykonany według projektu autorstwa Franza von Matscha secesyjny zegar z ruchomymi figurkami w formie mostu pomiędzy dwiema częściami kamienicy Anker-Hof; Plac Graben – jeden z najważniejszych placów Wiednia z fontannami cesarzy: Józefa i Leopolda; Pestsäule – Kolumna Morowa – ufundowana przez cesarza Leopolda I jako podziękowanie Bogu za zakończenie zarazy, która w XVII wieku nawiedziła Wiedeń; Katedra Świętego Szczepana – symbol Wiednia – jeden z największych kościołów w Europie będący miejscem pochówku władców Austrii; Hofburg – od XIII wieku, aż do roku 1918 siedziba władców Austrii.
 • Fakultatywna wizyta w pałacu Hofburg – siedzibie władców Austrii.
 • Obiadokolacja.
 • Zajęcia warsztatowo-edukacyjne (zadania/panel dyskusyjny/podsumowanie dnia).

Dzień 4:

 • Śniadanie. Przygotowanie/odbiór lunch pakietów.
 • Fakultatywna wizytacja szkoły – edukacyjna wizyta w szkole zagranicznej, podczas której istnieje możliwość zapoznania się z systemem edukacji danego kraju, doświadczenia jak przebiegają zajęcia, poznania warunków kształcenia i nawiązania współpracy pod kątem przyszłych wymian młodzieżowych.
 • Edukacyjno-kulturowy projekt terenowy: Wiedeń – UNO-City – budynki Organizacji Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Donauturm – Wieża Dunajska o wysokości 252 metrów, z kręcącymi się wokół własnej osi: restauracją, kawiarnią oraz tarasem widokowym; Wiener Prater – historyczny park publiczny oraz znajdujący się w nim park rozrywki – Wurstelprater – ulubione miejsce spotkań młodzieży; Kunsthaus oraz Hundertwasserhaus – zaprojektowane przez wiedeńskiego artystę Friedensreicha Hundertwassera budynki przedstawiające charakterystyczny styl artysty obejmujące kolorowe elewacje, nieregularne linie czy wpisaną roślinność.
 • Fakultatywna wizyta w UNO-City – budynkach Organizacji Narodów Zjednoczonych.
 • Fakultatywna przejażdżka Wiener Riesenrad – słynnym Diabelskim Młynie, z którego wagoników rozpościera się panorama Wiednia.
 • Fakultatywna wizyta na Donauturm – Wieży Dunajskiej, z której tarasu widokowego na wysokości 155 metrów można podziwiać Wiedeń.
 • Obiadokolacja.
 • Zajęcia warsztatowo-edukacyjne (zadania/panel dyskusyjny/podsumowanie dnia).

Dzień 5:

 • Śniadanie. Przygotowanie/odbiór lunch pakietów.
 • Wykwaterowanie.
 • Edukacyjno-terenowy projekt terenowy: Wiedeń – Schönbrunn – letnia rezydencja rodziny Habsburgów; Gloriette – pawilon z kolumnami – wybudowany w 1775 roku jako pomnik poświęcony wojnie o sukcesję austriacką; Votivkirche – Kościół Wotywny – neogotycka bazylika stanowiąca dziękczynienie za ocalenie z zamachu życia cesarza Franciszka Józefa I; Neues Rathaus – neogotycka budowla z XIX wieku będąca siedzibą władz miasta; Parlament – wzniesiona w stylu historyzmu siedziba dwóch izb Rady Narodowej oraz Rady Federalnej; Museumsquartier – muzealny kwartał Wiednia, którego serce stanowi plac z pomnikiem Marii Teresy; pomnik W.A. Mozarta – „cudownego dziecka” – jednego z trzech klasyków wiedeńskich; Secesja – wzniesiony przez Josepha Marię Olbricha secesyjny budynek stanowiący symbol stylu.
 • Fakultatywna wizyta w pałacu Schönbrunn – słynnej letniej rezydencji cesarskiej.
 • Fakultatywna wizyta w Wiener Tiergarten – najstarszym na świecie ogrodzie zoologicznym.
 • Wyjazd w stronę Polski.

Dzień 6:

 • Powrót do kraju.

 

Cena projektu: 1199 zł

+ fakultatywne opcje wzbogacające program:

 

Opcja 1: Oberes Belvedere, UNO-City, Schönbrunn, Wiener Tiergarten – 70 EUR/os.

Opcja 2: Oberes Belvedere, Hofburg, UNO-City, Schönbrunn, Wiener Tiergarten – 80 EUR/os.

Opcja 3: Oberes Belvedere, Hofburg, UNO-City, Donauturm lub Wiener Riesenrad, Schönbrunn, Wiener Tiergarten – 90 EUR/os.

Wizytacja szkoły zagranicznej – 20 EUR/os.

 

Co obejmują świadczenia zawarte w cenie projektu?

 • ubezpieczenie NNW i KL
 • wyżywienie zgodne z programem: śniadanie, lunch pakiety, obiadokolacja
 • transport komfortowym autokarem
 • zakwaterowanie
 • opiekunów z ramienia szkoły
 • DWÓCH edukatorów z ramienia Fundacji ARS PRO CULTURA
 • terenowy program edukacyjny
 • zajęcia warsztatowo-edukacyjne
 • materiały edukacyjne

 

Czego nie obejmują świadczenia zawarte w cenie projektu?

 • fakultatywnych opcji wzbogacających, wejść do obiektów oraz wizytacji szkoły zagranicznej
 • pobieranego na okoliczność ewentualnych uszkodzeń w ośrodku lub w autokarze depozytu zwrotnego w wysokości …

Co warto rozważyć?

 • możliwość wykupienia jednej z trzech opcji ubezpieczenia od rezygnacji – 119 zł/os.

 

 

Fundacja ARS PRO CULTURA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w kolejności punktów programu, a także do dostosowania terminu fakultatywnej wizyty w szkole zagranicznej do kalendarza szkolnego obowiązującego w odwiedzanym kraju.

 

Kim jesteśmy

Jesteśmy interdyscyplinarnym, wolnym od wszelkich uprzedzeń oraz wiernym ideom humanizmu zespołem artystów, edukatorów i aktywistów społecznych definiowanym przez dewizę: „kultura edukacją silna”.

Wierzymy, iż tylko całkowite sprzężenie tych dwóch dziedzin i ich wzajemne oddziaływanie na siebie zapewnią zrównoważony rozwój i zgodne współżycie całej ludzkości.

Jako ludzie o szerokich horyzontach pragniemy skonsolidować nasze różnorodne zainteresowania, doświadczenia i pomysły tworząc wspólnie kreatywną platformę wsparcia rozwoju twórczości, kształcenia oraz życia społecznego.

Do czego dążymy

Edukacja i kultura to wzajemnie przenikające się dziedziny strategicznie istotne dla rozwoju środowiska społecznego człowieka.

Im wyższy poziom, efektywność i mnogość form kształcenia, tym bogatszą, różnorodniejszą i wartościowszą kulturę tworzymy.

A kultura? Ta jest częścią ludzkiej tożsamości i dziejowym testamentem, dlatego czujemy się zobowiązani do wniesienia naszego wkładu na rzecz jej rozwoju i propagowania.

Poprzez szeroko zakrojone działania na różnych płaszczyznach dążymy między innymi do uzupełnienia formalnej oświaty innymi formami edukacji, wymiany kulturalnej w kraju i za granicą, przełamywania stereotypów kulturowych, kształcenia wzajemnego szacunku i tolerancji międzykulturowej oraz wsparcia i prowadzenia działalności twórczej.

Jak działamy

Zdajemy sobie sprawę jak wyjątkową i istotną inwestycję w przyszłość stanowią młodzi ludzie, dlatego oprócz organizacji koncertów, warsztatów, szkoleń i inicjowania wszelkich działań artystycznych oraz naukowych kierowanych do odbiorców wszystkich grup wiekowych, trzon i ważny priorytet podejmowanych przez nas działań stanowi organizacja i realizacja zagranicznych projektów edukacyjno-kulturowych dla grup szkolnych z Polski, projektów na terenie naszego kraju dla uczniów szkół zagranicznych, międzykulturowych wymian młodzieżowych oraz specjalnych projektów dla uczniów szkół artystycznych.

Każde wydarzenie, w którym uczestniczą młodzi ludzie stanowi dla nas nowe wyzwanie, unikalne doświadczenie i motywację do wytężonej, kreatywnej pracy.

Statut fundacji

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Zespół fundacji

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

 Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

PRZYJACIELE FUNDACJI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

BIP i RODO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Fundacja Ars Pro Cultura

Łódź, Kulturalna 12

666 666 666

info@arsprocultura.org

Facebook
YouTube
Instagram