Czym są zagraniczne projekty edukacyjno-kulturowe dla SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH i CHÓRÓW?

Zagraniczne projekty edukacyjno-kulturowe dla SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH i CHÓRÓW organizowane przez Fundację ARS PRO CULTURA to wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju przedsięwzięcia, których punkty ciężkości stanowią takie dziedziny jak muzyka czy sztuki plastyczne. Odbywające się w ciągu dnia, w otoczeniu najsłynniejszych zabytków najatrakcyjniejszych starówek europejskich miast naznaczonych w szczególny sposób przez artystów, intensywne, kreatywnie zaplanowane zajęcia warsztatowe inicjują czynne zdobywanie wiedzy z zakresu historii muzyki lub sztuki, inspirują do dalszego jej przekazywania, a przy okazji aktywizują używanie wybranego języka obcego niezbędnego w pracy przyszłych artystów. Dostosowane tematyką do profilu szkoły/zainteresowań grupy, odwołujące się do działania mediów społecznościowych zadania, do zrealizowania których używana jest dobrze znana, współczesna technologia stanowią atrakcyjne wyzwanie oraz przyczynek do twórczego myślenia.

Popołudniami odbywają się warsztaty podsumowujące dzień, a także prowadzone są dyskusje na tematy związane z muzyką, sztuką oraz z obowiązującymi w owych dziedzinach trendami.

W przypadku projektów chóralnych popołudniowe zajęcia wypełniają warsztaty chóralne oraz szlifowanie repertuaru, który prezentowany jest podczas koncertu wieńczącego projekt.

Wzbogacającym uzupełnieniem każdego programu może być jedna z kilku opcji fakultatywnych do wyboru obejmująca wstępy do różnych obiektów oraz fakultatywna wizytacja szkoły o profilu artystycznym – edukacyjna wizyta w szkole zagranicznej, podczas której istnieje możliwość zapoznania się z systemem edukacji danego kraju, doświadczenia jak przebiegają zajęcia, poznania warunków kształcenia i nawiązania współpracy pod kątem przyszłych wymian młodzieżowych.

Organizacja każdego projektu obejmuje cztery fazy:

  1. WARSZTATY PRZYGOTOWUJĄCE – spotkanie integrujące uczestników; przedstawienie i określenie celów projektu; podział na grupy robocze; rozdział zadań wstępnych; ułożenie repertuaru (w przypadku projektu chóralnego).
  2. PROJEKT – realizacja programu edukacyjno-kulturowego oraz związanych z nim zadań
  3. ACTION PLANS – działania rozpowszechniające wiedzę zdobytą podczas projektu (w przypadku projektu chóralnego nie obowiązuje)
  4. WARSZTATY PODSUMOWUJĄCE / EWALUACJA – prezentacja wyników przeprowadzenia ACTION PLANS