Kim jesteśmy

Jesteśmy interdyscyplinarnym, wolnym od wszelkich uprzedzeń oraz wiernym ideom humanizmu zespołem artystów, edukatorów i aktywistów społecznych definiowanym przez dewizę: „kultura edukacją silna”.

Wierzymy, iż tylko całkowite sprzężenie tych dwóch dziedzin i ich wzajemne oddziaływanie na siebie zapewnią zrównoważony rozwój i zgodne współżycie całej ludzkości.

Jako ludzie o szerokich horyzontach pragniemy skonsolidować nasze różnorodne zainteresowania, doświadczenia i pomysły tworząc wspólnie kreatywną platformę wsparcia rozwoju twórczości, kształcenia oraz życia społecznego.

Do czego dążymy

Edukacja i kultura to wzajemnie przenikające się dziedziny strategicznie istotne dla rozwoju środowiska społecznego człowieka.

Im wyższy poziom, efektywność i mnogość form kształcenia, tym bogatszą, różnorodniejszą i wartościowszą kulturę tworzymy.

A kultura? Ta jest częścią ludzkiej tożsamości i dziejowym testamentem, dlatego czujemy się zobowiązani do wniesienia naszego wkładu na rzecz jej rozwoju i propagowania.

Poprzez szeroko zakrojone działania na różnych płaszczyznach dążymy między innymi do uzupełnienia formalnej oświaty innymi formami edukacji, wymiany kulturalnej w kraju i za granicą, przełamywania stereotypów kulturowych, kształcenia wzajemnego szacunku i tolerancji międzykulturowej oraz wsparcia i prowadzenia działalności twórczej.

Jak działamy

Zdajemy sobie sprawę jak wyjątkową i istotną inwestycję w przyszłość stanowią młodzi ludzie, dlatego oprócz organizacji koncertów, warsztatów, szkoleń i inicjowania wszelkich działań artystycznych oraz naukowych kierowanych do odbiorców wszystkich grup wiekowych, trzon i ważny priorytet podejmowanych przez nas działań stanowi organizacja i realizacja zagranicznych projektów edukacyjno-kulturowych dla grup szkolnych z Polski, projektów na terenie naszego kraju dla uczniów szkół zagranicznych, międzykulturowych wymian młodzieżowych oraz specjalnych projektów dla uczniów szkół artystycznych.

Każde wydarzenie, w którym uczestniczą młodzi ludzie stanowi dla nas nowe wyzwanie, unikalne doświadczenie i motywację do wytężonej, kreatywnej pracy.

Statut fundacji

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Zespół fundacji

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

 Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

 Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

BIP i RODO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.